22 september 2008

det är höst


du måste vara sjuk
sjuk sjuk sjuk
du måste vara blind
blind blind blind
du måste vara blind
för du kan inte se
när löven faller ner
hur fel jag är

Inga kommentarer: